Peptid pryf genwair

cynnyrch

  • Earthworm peptide

    Peptid pryf genwair

    Mae peptid pryf genwair yn peptid moleciwl bach, mae'n cael ei dynnu o bryfed genwair ffres neu sych gan dechnoleg treulio bio-ensym wedi'i dargedu. Mae peptid pryf genwair yn fath o brotein anifeiliaid cyflawn, y gellir ei amsugno'n gyflym ac yn llwyr! Fe'i cynhyrchir trwy ddadelfennu ensymatig o brotein ynysu pryf genwair. Protein moleciwlaidd bach gyda phwysau moleciwlaidd llai na 1000 DAL ar gyfartaledd, fe'i defnyddiwyd yn helaeth mewn clinigau ac fe'i defnyddir yn gynyddol yng nghanolfan atal a thrin afiechydon y galon, serebro-fasgwlaidd, endocrin ac anadlol. Gellir ei ddefnyddio'n helaeth mewn bwyd, cynhyrchion gofal iechyd, fferyllol, colur a meysydd eraill.